De Uitvaart

Dag van de uitvaart

De dag van de uitvaart kunt u in principe zelf kiezen. U mag in Nederland pas 36 uur na een overlijden begraven of cremeren. Wilt u het afscheid pas op de 6e of 7e dag na een overlijden of nog later doen, dan moet de huisarts of behandelend arts een speciaal formulier ondertekenen. Wij kunnen die toestemming voor u regelen. Voor het maken van een afspraak met begraafplaats of crematorium is men afhankelijk welke tijden er nog beschikbaar zijn. Hoe eerder men een tijd reserveert, hoe meer keus men heeft.
U bepaalt wanneer u het afscheid wilt laten plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot grote uitvaartbedrijven waar het bedrijf bepaalt wanneer uw uitvaart plaatsvindt. Het moet bij hen namelijk in hun werkschema passen.
Men huurt de aula vanaf een half uur met elke keer een half uur verlenging. Als u maar een half uur reserveert, houdt u er dan rekening mee dat in dat half uur alles moet gebeuren; het binnenkomen van de familie en genodigden, de sprekers en eventuele muziek, alsmede het verlaten van de aula. Voor de dienst houdt u van dat half uur maar krap 20 minuten over. Indien men de aula niet op tijd verlaat, krijgt men een boete, die even hoog is als de huurprijs van een extra half uur. Als u de aula een uur huurt, kunt u het afscheid in alle rust laten plaatsvinden en voelt u zich niet opgejaagd.

Rouwvervoer

Het vervoer van een overledene naar begraafplaats of crematorium kan per auto, bus, boot, paardenkoets, of zelfs met de fiets of op de zijspan van een motor. Rouwauto's en volgwagens zijn er in diverse kleuren; zwart, antraciet, zilvergrijs, wit, aubergine (heel donkerpaarsrood) en donkerblauw. U mag een overledene zelf vervoeren, mits de overledene niet te zien is. Het mooist is iets te kiezen dat bij de persoonlijkheid van de overledene past.

Zie voor foto's soorten rouwvervoer >

prijzen >

Begrafenis

Begraven

Er zijn in Nederland twee soorten graven; algemene graven en familiegraven.

Algemeen graf

In een algemeen liggen meerdere personen die elkaar niet kennen. Voor een algemeen graf is de minimale en tegelijk maximale huurtermijn 10 jaar. Het verlengen van de huurtermijn van een algemeen graf is niet mogelijk. De plaats van een algemeen graf kunt u niet kiezen; deze wordt aangewezen door de begraafplaats. Een echtpaar kan dus nooit samen in één algemeen graf begraven worden.
De ruimte op het graf deelt u met de andere huurders. Dat betekent dat u maar een deel van de oppervlakte van het graf kunt gebruiken voor beplanting of een grafmonument.

Sommige begraafplaatsen (zoals De Nieuwe Ooster) hebben twee soorten algemene graven; zand- en keldergraven. In een zandgraf liggen meestal drie overledenen en in een keldergraf liggen vijf overledenen.

Eigen of familie graf

Een eigen graf huurt men minimaal voor 20 jaar. Dat is landelijk geregeld. Na die 20 jaar kan men elk jaar de huur verlengen. Eigen graven bestaan er in verschillende klassen; hoe dichter bij de ingang of langs een breed pad zijn meestal de duurste graven. Ook grotere graven zijn duurder. Samen met een medewerker van de begraafplaats kiest u zelf een eigen familie graf. Zij weten welk graf vrij is. Men moet bij een eigen graf vooraf kiezen hoeveel mensen er maximaal in begraven gaan worden. Later kan dat alleen tegen zeer hoge kosten veranderd worden. Let u erop dat sommige gedeelten van begraafplaatsen specifieke voorschriften kennen. Vraag naar deze voorschriften voor u uw keuze maakt. Een eigen graf kan men alvast reserveren. Dan betaalt u elk jaar een bedrag voor de onderhoudskosten.

Begraafplaatsen in Amsterdam

Prijzen Er is een enorme variatie in soorten graven, vandaar dat het onmogelijk is alle prijzen op onze website te plaatsen. U kunt de website van de begraafplaats bekijken of de prijslijst opvragen.

Grafmonument

Voordat u een grafmonument of gedenkbeeld laat maken, vraag vooraf de voorschriften op van de begraafplaats of gedenktuin van het crematorium. Het zou zonde zijn als u iets laat maken, dat achteraf niet geplaatst mag worden.

Crematie

Cremeren

Kies voor cremeren als dat voor u het best aanvoelt. Ga een keer naar een open dag van een crematorium en laat u dan voorlichten over hoe alles in zijn werk gaat. Amsterdam kent twee crematoria;
de Nieuwe Ooster in de Watergraafsmeer en Westgaarde in Osdorp.
De Nieuwe Ooster is een oud, sfeervol en intiem crematorium. Westgaarde is modern en groots. Een crematie vindt in Nederland altijd op de dag van het afscheid plaats. Het is (mits u dat tijdig aangeeft) mogelijk om de overleden tot aan de oven te begeleiden.

Wat te doen met de as?

De Nederlandse wet schrijft voor dat u pas een maand na de crematie de asbus mag ophalen. In Nederland mag u zelf de as bewaren of verstrooien (mits u toestemming heeft van de eigenaar van de grond of het water waar u de as wilt gaan verstrooien). Wij adviseren u om nog niet bij de bespreking van de uitvaart al aan te geven dat het crematorium de as mag verstrooien. Als u later besluit de as toch mee naar huis te nemen, kan het voorkomen dat de as al verstrooid is.

Foto de Nieuwe Ooster en Westgaarde >

Prijzen >

Waar afscheidsbijeenkomst?

Als u een plek voor het afscheid kiest die iets met de overledene te maken heeft, geeft dat extra sfeer aan de bijeenkomst. U kiest in overleg met de uitvaartverzorger welke plek het meest geschikt is. Als de overledene gelovig was, dan gebeurt het afscheid wellicht in een kerk of gebedsruimte. Een afscheid kan plaatsvinden in de aula van begraafplaats of crematorium. Dat kan handig zijn in verband met het vervoer en parkeren van de bezoekers.
Overwegingen bij de keuze van de plaats van afscheid:

  • Welke dag?
  • Welk tijdstip?
  • Hoeveel mensen gaan de afscheidsbijeenkomst bijwonen?
  • Invulling afscheid? Sprekers, muzikanten?
  • Begrafenis of crematie?
  • Condoleance na afloop?

Houdt u er rekening mee dat niet iedereen in staat is of bereid is eerst mee te gaan naar een ruimte waar het afscheid plaatsvindt, dan naar begraafplaats of crematorium en tot slot naar de plaats waar een condoleance plaatsvindt. Als de aula van de begraafplaats of crematorium niet geschikt is voor uw afscheid, dan kunt zelf een ruimte kiezen. Zo hebben wij afscheidsbijeenkomsten gehouden in theaters, zalen van restaurants en hotels, discotheken, kastelen, bij de familie thuis, soms in de tuin, buiten in een openbaar park, in sportkantines en een keer in een manege. Als de ruimte past bij de overledene, dan geeft dat het afscheid een extra dimensie.

Persoonlijk afscheid

Hoe kunt u een afscheid een persoonlijke invulling geven? In principe bent u geheel vrij om een afscheid een vorm te geven, waarvan u vindt dat deze bij de overledene past. Wel zijn er een aantal zaken die u vantevoren moet bespreken; bijvoorbeeld als u wierook wilt aansteken of vuur wilt maken. Heeft u vragen, stel ze aan ons!

Sprekers

Als er meerdere sprekers zijn, probeert u dan de thema's op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld een familielid vertelt over de overledene als familielid. Een collega spreekt namens de collega's. En een vriend(in) kent weer een andere kant van de overledene. Zo krijgt men een veelzijdig beeld geschetst van de overledene. Het spreekt enorm aan als iemand van de familie of vrienden de sprekers aankondigt en uitnodigt; een persoonlijke ceremoniemeester.

Muziek

De muziekkeuze bepaalt mede de sfeer tijdens het afscheid. Probeer de smaak van de overledene in de muziek te laten weerklinken. Dus niet uw eigen smaak! Het is erg mooi als men zelf muziek maakt of als muzikanten het afscheid verlevendigen. Vertel vooraf naar welke muziek we gaan luisteren en waarom bepaalde muziek is uitgekozen. Dan luistert men heel anders naar die klanken. Als men bekende deuntjes of liederen laat horen, leidt dat af. Dan gaat de aandacht meer naar de muziek uit en de gedachten die men daarbij heeft.

Bloemen

Bloemen kunt u het best bij uw eigen bloemenwinkel kopen. Dan kunt u zelf het soort bloemstuk bespreken, welke bloemen en in welke kleur. Spreek vooraf ook een bedrag af, zodat u niet voor een verrassing komt te staan als u moet gaan betalen.

Wat doen we met de bloemen na een crematie?

Bij een begrafenis leggen we de bloemen op het graf. Maar bij een crematie is er geen specifieke plek. Meestal hebben crematoria een plaats waar de bloemen anoniem gelegd kunnen worden. Als de familie op een begraafplaats al een graf heeft, dan kan de familie eventueel de bloemen daar leggen. Ook is het mogelijk de bloemen mee naar huis te nemen en later op een plaats te leggen die voor de overledene een bijzondere betekenis heeft; bijvoorbeeld een monument of een favoriete plaats.

Betekenis soort bloemen >


De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug