Dag van de uitvaart

De dag van de uitvaart kunt u in principe zelf kiezen. U mag in Nederland pas 36 uur na een overlijden begraven of cremeren. Wilt u het afscheid pas op de 6e of 7e dag na een overlijden of nog later doen, dan moet de huisarts of behandelend arts een speciaal formulier ondertekenen. Wij kunnen die toestemming voor u regelen.
Voor het maken van een afspraak met begraafplaats of crematorium is men afhankelijk welke tijden er nog beschikbaar zijn. Hoe eerder men een tijd reserveert, hoe meer keus men heeft. U bepaalt wanneer u het afscheid wilt laten plaatsvinden. (Dit in tegenstelling tot de grote uitvaartondernemingen waar het bedrijf bepaalt wanneer uw afscheid plaatsvindt. Het moet bij hen namelijk in hun werkschema passen.)
Men huurt de aula vanaf een half uur met elke keer een half uur verlenging. Als u maar een half uur reserveert, houdt u er dan rekening mee dat in dat half uur alles moet gebeuren; het binnenkomen van de familie en genodigden, de sprekers en eventuele muziek, alsmede het verlaten van de aula. Voor de dienst houdt u van dat half uur maar krap 20 minuten over.
Indien men de aula niet op tijd verlaat, krijgt men een boete, die even hoog is als de huurprijs van een extra half uur. Als u de aula een uur huurt, kunt u het afscheid in alle rust laten plaatsvinden en voelt u zich niet opgejaagd.

De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug