Overlijden van een kind

Als een kind overlijdt is dat een hartverscheurende gebeurtenis. Laat staan als het je eigen kind betreft. De ouders zijn uit het veld geslagen en door het verdriet zijn zij niet altijd in staat om rationeel te denken. Wij hebben ouders begeleid die zo van slag waren dat zij dagenlang niets konden zeggen. Met hulp van familieleden en vrienden konden wij dan toch een afscheid organiseren. Weinig mensen denken na over hun eigen uitvaart. En wie staat er stil bij dat je eigen kind kan overlijden? Als een kind ernstig ziek is, willen veel ouders nog niet nadenken over de vorm en inhoud van een uitvaart. Daarom luisteren wij eerst naar het verhaal van de ouders en dat van de andere gezinsleden. Zodra wij een helder beeld hebben van het overleden kind, geven wij suggesties. Zodat wij ter zake kunnen komen en ouders gericht adviseren.

Wij nemen de tijd

Voor alle uitvaarten die wij verzorgen, nemen wij de tijd die er voor nodig is. Zo kunnen de nabestaanden langzamerhand aanvaarden dat de persoon is overleden. Omdat het regelen van een uitvaart door u geen dagelijkse bezigheid is, leggen wij rustig uit wat er bij een uitvaart komt kijken.. De wensen van de nabestaanden zijn onze leidraad. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de familieomstandigheden (zoals broertjes en zusjes) bekijken wij samen wat de mogelijkheden zijn. Bij elk onderdeel van de uitvaart geven we meteen aan wanneer een beslissing uiterlijk genomen moet worden. Zo kunnen we de bespreking van de uitvaart over een aantal dagen verdelen en hoeven de ouders niet onder tijdsdruk (onomkeerbare) besluiten te nemen. Ook behoort het tot de mogelijkheden een uitvaart later dan de 5e dag te laten plaatsvinden.

Velen willen meewerken

De omgeving is bij een overlijden van een kind extra afwachtend. Men durft de ouders in deze verdrietige situatie niets op te dringen. Vandaar dat wij de ouders stimuleren om de medewerking van anderen te vragen. Onze ervaring is dat velen graag een helpende hand bieden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kunnen de ouders het kinderdagverblijf, de school of de instelling waar het kind woonde om medewerking vragen. Als een kind langere tijd ziek is geweest of in een instelling woonde, is het ook van belang dat de mede-patiëntjes van het overleden kind afscheid kunnen nemen. Zij zijn veelal niet in staat om naar een crematorium of begraafplaats te gaan. Zo hebben wij afscheidsbijeenkomsten georganiseerd in ziekenhuizen, in medisch-kinderdagverblijven en in instellingen voor gehandicapten.

Meerdere afscheidsbijeenkomsten

Een uitvaart van een kind is zo bijzonder, dat de familie niet het idee wil krijgen dat men een van de velen is bij de begraafplaats of crematorium. Eventueel zoeken wij daarom naar een andere geschikte ruimte waar u in alle rust afscheid kunt nemen. Afhankelijk van de grootte van de groep die afscheid wilde nemen en de interesses van het overleden kind, hebben wij thuis een afscheid georganiseerd, in sportkantines, in scholen en in theaters. Om een afscheid zijn eigen vorm en inhoud te geven, kan het raadzaam zijn om verschillende bijeenkomsten te organiseren; een voor de familie en een voor bijvoorbeeld de klasgenootjes. Dan kunnen we elke leeftijdsgroep op zijn eigen manier benaderen. Door bijvoorbeeld een bijeenkomst op een school te organiseren, voorkomt dat de familie zich overweldigd voelt door een massa kinderen. De familie kan eventueel in eigen kring een apart intiem afscheid organiseren. Dan kunnen broertjes en zusjes, neven en nichten een rol krijgen in het familie-afscheid. Het overlijden van een kind is nog steeds bijzonder en trekt vaak nieuwsgierig publiek en soms de pers. In het weghouden van deze ongewenste belangstelling hebben wij ervaring. De familie kan in alle rust zijn eigen emoties uiten bij het afscheid, zonder dat men zich geremd voelt door onbekende toeschouwers.

Lantaarntje rouw- en verliesbegeleiding
Gerlinde Hess uit Haarlem begeleidt ouders na het overlijden van een kind. www.lantaarntje-rouwbegeleiding.nl >

Herinnerdingen
Op deze website kunnen kinderen een eigen monumentje maken van iemand die is overleden. www.herinnerdingen.nl >

BroertjeZusje
Naast eventuele professionele ondersteuning bij verliesverwerking, kunnen contacten met andere kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan het rouwproces. www.broertjezusje.com >

Yarden
De Tranenkoffer is een houten koffertje met allerlei materialen waar een kind zijn eigen fantasie op los kan laten en al spelend bezig is met rouwen. De koffer is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar en bevat verhalenboekjes, werkkaarten, een teken/mandelablok, een knuffellapje en trooststeentjes.
De koffer kost €30 (excl. verzendkosten).
Voor bestellen of meer informatie:
Yarden telefoon: 0800-1292 of e-mail naar info@yarden.nl
www.yarden.nl >

Roses for childeren
Het International Monument voor het onbekende kind op het nationaal verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem. Een mooie plek om te zijn, te denken en te spelen. www.rosesforchildren.nl >

Brochure Rouw en arbeid/ terug naar je werk na de dood van je kind.
Deze brochure kun je bestellen bij de Vereniging Ouders van een Overleden Kind, (VOOK)
e-mail: cka@zeelandnet.nl
www.vook.nl >

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
De Landelijke Stichting Rouwverwerking (LSR) heeft op haar web-site een voorbeeldprotocol ingeval van een verlieservaring van een werknemer. www.verliesverwerken.nl >

The Compassionate Friends
Elke 2e zondag in December is de jaarlijkse herdenking van ALLE overleden kinderen wereldwijd door middel van het branden van een kaarsje. Het idee is dat er 24 uur achter elkaar wel ergens ter wereld een kaarsje brandt. www.compassionatefriends.org >

“Rouw op je dak” door Theater Traxx
Muziektheater over rouw en verliesverwerking voor jongeren van 15 tot 19 jaar in het voortgezet onderwijs. Deze voorstelling speelt Traxx op scholen, in crematoria en kleine theaters. Deze voorstelling reist door het land.
Speellijst via e-mail: info@theaterTRAXX.nl
Tel. 050-3132878 of 06-49422336De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug