Als iemand overlijdt

U kunt ons altijd bellen als er iemand is overleden, telefoon 020 - 463 55 03.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Wij maken dan een afspraak met u wanneer u het best uitkomt om de uitvaart met ons te bespreken.

Nadat iemand gestorven is, belt u eerst een arts. Deze moet het overlijden constateren. Is de persoon een natuurlijke dood gestorven, dan geeft de arts een doodsverklaring af. Met deze verklaring van overlijden kan men bij de gemeente waarin de persoon is overleden (dat hoeft dus niet de woonplaats te zijn) aangifte van overlijden doen bij de burgerlijke stand.

Als iemand thuis overlijdt, hoeft de overledene niet meteen gekoeld te worden. De familie en vrienden kunnen zo in alle rust thuis afscheid nemen. Pas nadat een arts een doodsverklaring heeft afgegeven, mag een overledene vervoerd worden.

Als iemand in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis verblijft, kan men (vantevoren) vragen wat het ziekenhuis of tehuis doet en wat men aan de familie overlaat.

  • Kan de overledene nog op de kamer blijven zodat de familie nog afscheid kan nemen?
  • Zoniet; is er een aparte ruimte waar men afscheid kan nemen van een overledene?

Indien de arts een niet-natuurlijke dood constateert, zal deze de politie inschakelen en zal een lijkschouwing plaatsvinden. Dat gebeurt in een mortuarium van een ziekenhuis. Pas nadat de politie het lichaam heeft vrijgegeven, kunt u de uitvaart regelen. Het politie-onderzoek is afhankelijk van de doodsoorzaak en duurt in de regel tussen de één en drie dagen.

Marja

Marja

Een uitvaart is toch meestal onverwachts, hoe jong of oud de overledene ook is. Het is daarom bijzonder fijn als je geholpen wordt bij alles wat er geregeld moet worden. Meerdere malen had ik Vital van Looveren al gade geslagen, als hij aanwezig was op een gezamenlijke begrafenis. Hij viel mij op door zijn altijd vriendelijke oplettendheid en het attent even bijspringen met een helpende hand.

Toen mijn moeder heel plotseling overleed, heb ik hem dan meteen gevraagd om de begrafenis te regelen. Alles is uitstekend geregeld en wat opviel was onder andere de rust die hij uitstraalde. Bovendien maakt hij je attent op diverse zaken waar je op dat moment net even niet aan denkt. Ook geeft hij je alle gelegenheid om over dingen die gaan gebeuren even na te denken.

Er zijn natuurlijk altijd zaken die zo spoedig mogelijk geregeld moeten worden. En datgene waar nog tijd voor is, daar gunt hij je ook de tijd voor en spoort aan de zaken goed te overdenken en datgene te doen, wat je graag zou willen dat gedaan wordt. Er is veel mogelijk.

Door omstandigheden was ik vaak betrokken geweest bij het regelen van begrafenissen en ik kan zeggen dat Vital van Looveren het uitstekend doet.

Marja, Heemstede 2004

Terug naar als iemand overlijdt