Nabespreking

Enkele weken na de uitvaart maken wij een afspraak voor een nabespreking.
Onze klanten stellen het op prijs dat wij persoonlijk de rekening komen overhandigen. Bij de rekening zitten kopieën van de facturen van bedrijven die een aandeel hebben gehad in de uitvaart zoals bijvoorbeeld het uitvaartcentrum, de rouwdrukker, de kistenleverancier, de begraafplaats of crematorium.
Tijdens die nabespreking vragen wij of u tevreden bent over onze dienstverlening en of er nog vragen zijn. Op verzoek nemen wij documentatie mee over grafmonumenten en urnen. En geven wij informatie wat de mogelijkheden zijn voor de as na een crematie. Deze nabespreking is gratis.


De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug