Over Leven en Dood

Doel van de cursus

Kennismaking met de vele aspecten van het leven en de dood. Hoe verschillend de deelnemers over de dood in hun leven denken en er mee om gaan. De cursus is geen therapie en ook geen rouwbegeleiding. Als u onlangs een overlijden in uw naaste omgeving heeft meegemaakt, raden wij u aan de volgende cursus deel te nemen. Elk voor- en najaar vindt er een cursus plaats.

Inhoud

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bespreken we één onderwerp. Als voorbereiding krijgt u de week van tevoren leesmateriaal mee. U bepaalt zelf wat u leert tijdens de cursus door elke week minstens het lesmateriaal te lezen. Aan elk begin van de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen over hetgeen u gelezen heeft.

Programma

 1. Introductie van het programma en kennismaking met de andere deelnemers.
 2. De diverse religies en levensbeschouwingen en hun visie op de dood.
 3. Hoe gaan we in Nederland met de dood om.
 4. Terminale zorg en stervensbegeleiding.
 5. Zelfdoding.
 6. Euthanasie.
 7. Regelen van een uitvaart.
 8. Kinderen en de dood.
 9. Rouwen en rouwbegeleiding.
 10. Evaluatie en rituelen.

Vorm

De cursus is een kruising tussen een cursus en een gespreksgroep, waarbij uw eigen ervaringen centraal staan. Uw eigen aandeel is bepalend voor het succes van de cursus. Het is GEEN discussiegroep; niemand heeft gelijk, iedereen mag een eigen mening hebben. Soms gaan we uiteen in kleine groepjes van 2, 3 of 4 personen om iets te bespreken. Soms krijgt u een opdracht om thuis te doen. Er zijn minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Docenten

Twee docenten (een man en een vrouw) geven de cursus. De ene docent richt zich op de inhoud richten en dan kan de ander letten op de reacties van de deelnemers. Die rollen wisselen per avond.

Tijdsindeling van een cursusavond

19.00 uur: Deur open; leestafel met boeken over het onderwerp van die avond zijn ter inzage. (Boeken kunt u lenen tegen een borgsom van 10 euro per boek.)
19.30 uur: Beginnen met terugkomen op wat er tijdens de vorige cursusavond besproken is. Zijn er nog vragen, of opmerkingen?
19.45 uur: 1e deel van de avond (uitwisseling).
20.30 uur: Pauze.
20.45 uur: Vervolg, 2e deel van de avond (theorie en diepgang).
21.30 uur: Afronding van het inhoudelijke deel. Verwijzen naar literatuur, organisaties etc.
20.35 uur: Rondvraag.
21.45 uur: Bespreken wat en hoe we de volgende keer het onderwerp gaan behandelen, huiswerk afspreken.
21.55 uur: Afsluiten met een inspirerende of ontroerende tekst (iedereen mag een keer een gedicht of kort verhaal voorlezen).
22.00 uur: Einde.

Spelregels

 1. We beginnen om 19.30 uur precies.
 2. Als u niet kunt, vóór 18.30 uur afbellen bij Vital van Looveren
  (telefoon: 020 - 693 19 97).
 3. Elkaar uit laten spreken.
 4. Elkaars mening respecteren en niet bestrijden.
 5. De andere deelnemers geen ongevraagd advies geven.
 6. Vertrouwelijkheid bewaren.
 7. ....................................( mogen de cursisten samen afspreken )

Cursusruimte

De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale plaats in Amsterdam, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en met voldoende parkeergelegenheid.

Deskundigen

Het is mogelijk om tijdens de cursus (ervarings)-deskundigen uit te nodigen.

Kosten

U kunt het bedrag minstens één week vóór de eerste cursusdag overmaken op giro 7776071 ten name van Vital van Looveren, Oosterpark 30, 1092 AJ Amsterdam onder vermelding van: 'cursus Over Leven en Dood'.

Info

Vital van Looveren, telefoon: 020 - 693 19 97, E-mail: info@looveren.nl

vervolgcursus

Als er genoeg deelnemers zijn, is er een vervolgcursus. Daarbij komen de deelnemers bij elkaar thuis en spreken aan het eind van elke bijeenkomst wat het thema van de volgende avond is. De vervolggroepen komen meestal eens per maand samen; in september, oktober, november, januari, februari, maart, april en mei.

Aanmeldingsformulier

Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres :
Geboortedatum:
Wat verwacht u van de cursus
"Over leven en dood":


De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug