Waar is de afscheidsbijeenkomst?

Als u een plek voor het afscheid kiest die iets met de overledene te maken heeft, geeft dat extra sfeer aan de bijeenkomst. U kiest in overleg met de uitvaartverzorger welke plek het meest geschikt is. Als de overledene gelovig was, dan gebeurt het afscheid wellicht in een kerk of gebedsruimte. Een afscheid kan plaatsvinden in de aula van begraafplaats of crematorium. Dat kan handig zijn in verband met het vervoer en parkeren van de bezoekers.
Overwegingen bij de keuze van de plaats van afscheid:

  • Welke dag?
  • Welk tijdstip?
  • Hoeveel mensen gaan de afscheidsbijeenkomst bijwonen?
  • Invulling afscheid? Sprekers, muzikanten?
  • Begrafenis of crematie?
  • Condoleance na afloop?

Houdt u er rekening mee dat niet iedereen in staat is of bereid is eerst mee te gaan naar een ruimte waar het afscheid plaatsvindt, dan naar begraafplaats of crematorium en tot slot naar de plaats waar een condoleance plaatsvindt. Als de aula van de begraafplaats of crematorium niet geschikt is voor uw afscheid, dan kunt zelf een ruimte kiezen. Zo hebben wij afscheidsbijeenkomsten gehouden in theaters, zalen van restaurants en hotels, discotheken, kastelen, bij de familie thuis, soms in de tuin, buiten in een openbaar park, in sportkantines en een keer in een manege. Als de ruimte past bij de overledene, dan geeft dat het afscheid een extra dimensie.

De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug