Overlijdensbericht

Hoe stelt u iedereen op de hoogte van een overlijden en nodigt hen uit om afscheid te komen nemen? Dat kan met een rouwkaart, een advertentie in de krant, via de telefoon of een SMS, of via een e-mail bericht. Aan u de keus. In het soort brief of kaart bent u geheel vrij. Ook hoeft u niet meer een envelop te gebruiken met een rouwrand, want op rouwbrieven plakken we een speciale rouwpostzegel, zodat de envelop door de postbezorger en de ontvanger te herkennen is als een overlijdensbericht.

Drukkerij De Haan bestaat sinds 1912 en is de enige drukkerij in Amsterdam die ook rouwdrukwerk maakt. Het bijzondere van een drukker die rouwdrukwerk maakt, is dat zij dezelfde dag nog drukken. Drukkerij De Haan heeft vele soorten papier op voorraad en wel keus uit 21 verschillende rouwkaarten. Daarnaast kunnen wij duizenden andere rouwkaarten in één dag bestellen. Wilt u liever een persoonlijke rouwkaart? Daarin zijn wij en Drukkerij De Haan gespecialiseerd. Een rouwkaart met bijvoorbeeld een foto van de overledene kunnen we dezelfde dag nog drukken met een lettertype naar keuze. Lettertypes >

Persoonlijke rouwkaart

Door een foto of afbeelding op een blanco kaart te laten drukken, kunt u een geheel unieke rouwbrief maken. Het is zelfs mogelijk om binnen één dag een 4-kleurenkaart te laten drukken.
www.drukkerijdehaan.nl >

Rouwkaart zelf maken

Als u een kaart helemaal zelf wilt maken, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden en punten waar u op moet letten.

Soorten kaarten

www.amcorouwdrukwerk.nl >
www.cantharus.nl >
www.geropublishing.nl >
www.kaam.nl >
www.memoriesoflife.nl >
www.mercard.nl >
www.waterdruk.nl >
www.winterlicht.nl > of www.rooduijn.nl >
www.beuselinck.be >

Prijzen >

Voorbeeld concept tekst rouwkaart

Het is persoonlijk als u met uw eigen woorden het overlijden aankondigt. Alleen u kent de overleden zodanig dat u weet welke woorden bij hem of haar passen. Hier kunt u een basistekst aanklikken; deze informatie moet er op zijn minst in staan.


Gedicht, citaat of andere persoonlijke woorden

Aankondiging van het overlijden, zie voorbeelden

familierelatie aangeven van degenen die de brief ondertekenen

Roepnaam Achternaam
Overige voornamen

Geboorteplaats
plaats van overlijden
Geboortedatum
overlijdensdatum

(eventueel: funkties, onderscheidingen)
Voor- en achternaam echtgenoot / partner
(indien overleden; weduwe / weduwnaar van ........ sinds (jaartal) )


Voor- en achternaam oudste kind
(aangezien het een officieel bericht is, adviseren wij ook de achternamen te vermelden. Veel mensen bewaren rouwkaarten en hebben zo alle namen van alle familieleden)

Voor- en achternaam partner oudste kind
Voor- en achternaam kleinkind
Voor- en achternaam partner kleinkind
Voor- en achternaam achterkleinkind
Voor- en achternaam partner achterkleinkind

Voor- en achternaam jongste kind
Voor- en achternaam partner jongste kind
Voor- en achternaam kleinkind
Voor- en achternaam partner kleinkind
Voor- en achternaam achterkleinkind
Voor- en achternaam partner achterkleinkind

Overige familieleden met voor- en achternaam

Voornaam overledene ligt opgebaard adres ........ U kunt persoonlijk afscheid nemen op ........ dag ........ datum ........ tijden

We nemen samen afscheid op datum ........ om ........ uur in de aula van begraafplaats / crematorium, adres ........

Na afloop ontmoeten we elkaar in de ontvangkamer.

Correspondentie-adres, telefoonnummer, e-mail adres
(Als men de genodigden de gelegenheid wilt geven te spreken tijdens het gezamenlijk afscheid, dan adviseren wij een telefoonnummer en/of e-mailadres op de kaart te vermelden)

Overlijdensadvertenties

Bij rouwadvertenties adviseren wij u de tekst van de rouwkaart een beetje aan te passen. Bijvoorbeeld door het woonadres weg te laten (er is niemand in uw huis tijdens de uitvaart!).
Vraag vooraf de prijs van een rouwadvertentie in een landelijke dagblad op vanwege de hoge kosten. Ons advies is alleen een rouwadvertentie te plaatsen als u weet dat een heleboel mensen de overledene gekend hebben, maar waar u geen adres (meer) van heeft.
Op www.familieberichtenonline.nl > kunt u zelf uw eigen overlijdensadvertentie intikken en vormgeven. Op deze website kunt u rouwannonces voor de volgende dagbladen maken:

Landelijk

NRC Handelsblad, Parool, Telegraaf, Trouw en Volkskrant.

regionaal

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Gooi en Eemlander en Noordhollands Dagblad.
Ook voor tientallen huis-aan-huis weekbladen kunt u een overlijdensadvertentie opgeven. Kijk op de website www.familieberichtenonline.nl > of uw weekblad erbij staat. Voor een familiebericht in het Algemeen Dagblad kunt u naar de website www.ad.nl > en klik in de linkerkolom op familieberichten.

voorbeelden

Algemeen

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van ........

Diepbedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van ........

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van ........

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen, zijn wij nu verdrietig dat na een lang leven van ons is heengegaan ........

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van ........

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van ........

Moegestreden is in zijn / haar Heer ontslapen ........

Ziekte

Heden overleed zacht en kalm ........

Heden overleed thuis na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren ........

Na een kortstondige ziekte is, tot onze grote droefheid, van ons heengegaan ........

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld, is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan ........

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen is nu toch overleden ........

Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan ........

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van ........

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen een einde is gekomen aan het leven van ........

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve ........ Wij zullen je missen. Heden is van ons heengegaan ........

Omringd door allen die haar lief waren is, na een langdurige en met moed gedragen ziekte, van ons heengegaan ........

Nadat wij ........ jaar voor hem mochten zorgen is tot onze droefheid uit ons gezin weggenomen ........

Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van ........

Na een geduldig en dapper gedragen ziekte is, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis ........ te ........, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, van ons heengegaan ........

Onverwacht afscheid

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van ........

Op ........ overleed op ........ jarige leeftijd tengevolge van een noodlottig ongeval ........

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden ........

Bedroefd geven wij u kennis dat na een ongeval van ons is heengegaan ........

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tengevolge van een noodlottig ongeval uit ons midden werd weggerukt ........

Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan ........

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan ........

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan ........

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is heengegaan ........

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor allen die haar omringden, overleden ........

Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan ........

Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van ........

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan ........

Collega

Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van ........

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze collega[naam]. Hij heeft gedurende een periode van vijf jaar met grote toewijding en gedrevenheid zijn talenten ingezet voor het succes van [naam bedrijf]

Woensdagmiddag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega [naam] is overleden. Wij zullen hem blijven herinneren als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij zijn werk binnen ons bedrijf.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde collega [naam]. Meer dan tien jaar was zijn inzet en betrokkenheid voor het bedrijf een voorbeeld voor iedereen. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen ........

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze mede-oprichter en gewaardeerd lid [naam]. Wij wensen familie, collega's en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Tot ons verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat onze medewerker en collega [naam] is overleden. Ze was een fijne collega; nuchter, betrouwbaar en hartelijk. Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Afsluitende zinnen

Overeenkomstig de wens van de overledene zal de teraardebestelling in besloten kring plaatsvinden.

I.p.v. bloemen gaarne uw gift voor het ........, waarvoor collectebussen in de kerk aanwezig zijn.

De crematie heeft op uitdrukkelijk verzoek van de overledene in stilte plaatsgevonden.

Advertentie

Zij die geen kaart hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug