Verzorgen en kleden van de overledene

Het wassen kan overal gebeuren en mag iedereen doen. U mag het zelf doen, als u wilt. Of u kunt ons meehelpen of erbij blijven en toekijken. Dan kunt u altijd nog besluiten iets zelf te doen. Onze ervaring is dat degenen die hun dierbare zelf verzorgd hebben, daar met een goed gevoel aan terugdenken. Het is onze intentie om zo min mogelijk handelingen met de overledene te verrichten. Het wassen van de overledene met water is meestal voldoende. Daarna drogen we de overledene af en kleden hem of haar aan.

Kleding en hygiëne

In de keuze van de kleding bent u geheel vrij. Voor een begrafenis adviseert de begraafplaats zo min mogelijk synthetische kleding te gebruiken. Na het wassen en kleden van de overledene adviseren wij u uw handen goed te wassen. Ook elke keer nadat u de overledene heeft aangeraakt, raden wij u aan niks aan te raken voordat u uw handen goed heeft gewassen.

Als iemand niet thuis overlijdt

Woont iemand in een verzorgings- of verpleeghuis? Elk huis heeft andere gebruiken, dus vraag er tijdig naar wat daar gebruikelijk is. Zeg tegen het verzorgend personeel als u na een overlijden de laatste verzorging zelf wilt doen.

Overledeneverzorger

www.gejavandewetering.nl > Op deze website staat hoe je een overledene zelf kunt verzorgen.

Surinaamse aflegvereniging

In de rituelen rond de dood bij Surinaamse creolen spelen de aflegorganisaties een belangrijke rol. Zij dragen zorg voor het wassen van een overledene volgens strikte en voor de buitenstaanders geheime rituelen. Elke aflegorganisatie werkt aan de hand van het eigen beleid. Hun koepelorganisatie is de Landelijke Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen (LFSA). De LFSA bemiddelt tussen aflegorganisaties, uitvaartondernemingen en verzekeraars om betere faciliteiten, zoals bewassingsruimten, te bewerkstelligen.
Leden van een aflegvereniging werken vrijwillig. Als symbolisch loon krijgen ze een stukje witbrood en een fles sterke drank. Er is sprake van concurrentie tussen de aflegverenigingen onderling. Elke vereniging wil graag de eer krijgen om een overledene te bewassen.
Surinaamse jongeren in Nederland krijgen steeds meer interesse in de oude tradities. Hier kunnen zij toetreden tot aflegverenigingen. In Suriname zou dat niet gebeuren. Daar is het ondenkbaar dat een vrouw die nog menstrueert deelneemt aan een bewassing. In Nederland gebeurt dit wel, hoewel zij niet alle handelingen mag uitvoeren.

Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers houdt zich bezig met voorlichting, advies, projectbegeleiding met betrekking tot diverse thema's. Onder andere kan men hier advies inwinnen over uitvaartplechtigheden en gebruiken van Surinamers, lijkbewassersverenigingen en uitvaartverzekeringen. De stichting heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd.
Nieuwe Koekoeksstraat 111, 3514 ED Utrecht, telefoon: 030 - 272 39 78

De heer Henri Stephen is deskundige op het terrein van winti-religie en Afro-Surinaamse tradities. Kramatweg 68d, 1095 KA Amsterdam, telefoon: 020 - 665 98 34

Afleggersvereniging Bethania 020 - 400 29 57 of 020 - 690 42 33


Voor meer informatie kijk op:

www.cosnederland.nl >
www.rouwrituelen.nl >
www.natuurlijkdoodcentrum.org >

De laatste jaren heb ik heel wat uitvaarten meegemaakt, dat krijg je als je ouder wordt. Heel verschillende uitvaarten. Ik zie iets universeels bij alle mensen die met verlies te maken krijgen: Of je gelooft of niet, iedere uitvaart raakt aan de eigen essentie, aan het diepste weten over leven en dood.

Chris

Terug