Lezing

Sinds 1997 verzorgt Vital van Looveren uitvaarten. Over diverse thema’s houdt hij sindsdien lezingen. Voor werkzoekenden die interesse hadden om in de uitvaartbranche te gaan werken, voor terminaal zieken die over hun eigen uitvaart wilden nadenken en voor groepen die meer wilden weten over wat er zoal bij een uitvaart komt kijken.

Voor de Winteracademie in de Mozes en Aäronkerk en de Volksuniversiteit Amsterdam heeft hij lezingen gehouden over wat raadzaam is om over je eigen uitvaart op schrift te zetten. Deze lezing geeft hij ook regelmatig aan groepen stervensbegeleiders. Dat zijn vrijwilligers die stervenden bijstaan in hun laatste weken of dagen. Deze lezing duurt een half uur en geeft hij met een power point presentatie.

Heeft u interesse om een lezing bij te wonen of zelf een lezing voor een groep te organiseren, neem dan kontakt op met Vital van Looveren. Afhankelijk van de grootte, de achtergrond en interesse van de groep kan hij samen met u een boeiend programma maken.

Daarnaast geeft Vital van Looveren tweemaal per jaar een cursus van 10 bijeenkomsten met als thema “Over Leven en dood”. (Zie cursus >)

Een impressie van de Mozes en Aäronkerk waar Vital van Looveren op donderdag
1 februari 2007 een lezing hield tijdens de Winteracademie. Het thema van de lezing was "Goed zorgen voor jezelf"oftewel "Geef aan wat uw wensen zijn over uw eigen uitvaart".
www.mozeshuis.nl >

Vital van Looveren in Mozes en Aaronkerk

Vital van Looveren in Mozes en Aäronkerk