Boeken

Wij hebben meer dan tweehonderd boeken over de dood in onze bibliotheek. Deze boeken kunt u lenen tegen een waarborgsom. Wij hebben onder andere boeken over:
 1. Begraafplaatsen
 2. Doodsculturen
 3. Gedichten
 4. Fotoboeken
 5. Kinderboeken, ook romans
 6. Regelen van een uitvaart
 7. Romans waarin de dood een belangrijk thema is
 8. Rouw en rouwbegeleiding
 9. Sterven en stervensbegeleiding
 10. Vakliteratuur
 11. Voorleesboeken voor kinderen
 12. Zelfdoding
Indien wij een bepaald boek niet hebben, kunt u kijken op de website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Zij hebben ook een bibliotheek, maar deze boeken kunt u alleen op hun kantoor inzien. www.verliesverwerken.nl >
Bij Openbare Bibliotheken kunt u ook boeken over de dood lenen. Als een bepaald boek niet aanwezig is, kunt u het via de balie aanvragen. www.oba.nl >
Sommige boeken zijn nog te koop, andere boeken niet meer. Kijk daarvoor op www.rouwboeken.nl >

Vakbladen

Naast boeken hebben we sinds 1997 abonnementen op de volgende vakbladen. U kunt de oude nummers inzien en lenen.
De begraafplaats; over begraafplaatsen en crematoria. www.begraafplaats.nl >
Nieuwsbrief Landelijke Stichting Rouwbegeleiding; www.verliesverwerken.nl >
Relevant; Nederlandse Vereniging voor Euthanasie (of vrijwillig levenseinde). www.nvve.nl >
Stichting Elisabeth Kübler-Ross geeft steun bij ingrijpende levenservaringen,
zoals overlijden. www.kubler-ross.nl >
Terebinth; over de doodscultuur in Nederland en elders. www.terebinth.nl >
To Be; glossy magazine over leven, sterven en dood. www.tobemagazine.nl >
Uitvaart; over de uitvaartbranche. www.uitvaartmedia.com >
Uitgaven van diverse uitvaartondernemingen en uitvaartverzekeraars.